2006
 Introducere
 Schitul
 Pisania
 Stareţi
 Foto
 Ctitoria Sf. Calinic
  Pravila atonită
 Arhitectura
 Pictura
 Stareţi
 Mănăstirea după 1868
 Schitul azi
 Foto
 
 Legături ortodoxe
 
Mesajul realizatorului
 
 

     Sfântul Calinic dorea ca în noua ctitorie de la Frăsinei să fie introdusă pravila aspră care se practica în mănăstirile din Muntele Athos şi pe care el o cunoscuse cu ocazia unei călătorii, înainte de a fi stareţ la Mănăstirea Cernica.

     În acest scop renunţă la stareţul Acachie şi aduce din Athos pe fostul său ucenic Policarp Nisipeanu, pentru a-l numi stareţ la mănăstirea cea nouă. Policarp vine însoţit de doi ucenici, Silvestru şi Lavrentie, primul preot hirotonit în Sfântul Munte, iar al doilea, diacon. Prin Policarp care era un bun cunoscător al pravilei atonite, Sfântul Calinic îşi realizează dorinţa. Gândul pe care l-a avut încă de când era la Mănăstirea Cernica îl împlineşte acum prin statornicirea la Frăsinei a regulilor monahale de viaţă de obşte, cu regim aspru de convieţuire. Tradiţia şi practicile atonite încep să fie puse în lucru odată cu instalarea noilor vieţuitori. Slujbele de noapte începute prin Policarp şi ucenicii săi nu se vor abandona niciodată şi nădăjduim că şi în continuare se va perpetua dorinţa sacră a sfântului ctitor.

     Tot ca urmare a tradiţiei atonite, Sfântul Calinic opreşte intrarea femeilor în mănăstire, aşezând în acest scop în anul 1867 o piatră de legământ la circa 2 kilometri de mănăstire, unde astăzi este o biserică şi dependinţe pentru cazarea femeilor şi unde se oficiază slujbe religioase pentru cele care se ostenesc să vină pe aceste meleaguri. Pe piatra de legământ sunt gravate în litere chirilice atât binecuvântări pentru cele care vor păstra acest legământ, cât şi blesteme pentru cele ce-l vor încalca. Conţinutul scrierii de pe piatra de legământ:

     “…Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia, gârbăvia şi tot felul de pedepse, şi iaraşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor tot fericitul bine. Calinic, episcopul Râmnicului Noului Severin, 17 ian. 1867”.

     Piatra de legământ se află actualmente în casa memorială a Sfântului Calinic. Aceasta casă a fost construită înainte de zidirea bisericii şi după mărturia celor vechi, aici a locuit Sfântul Calinic pe timpul construirii bisericii şi a chiliilor din jur. Legământul Sfântului Calinic se respectă cu stricteţe. Chiar în timpul său cei care l-au încălcat au fost aspru pedepsiţi. Este cunoscut episodul tinerei pastoriţe din satul Muereasca ce a trecut din greşeală hotarul şi s-a îmbolnăvit de epilepsie, fiind nevoită să ceară ajutorul Sfântului Calinic pentru a fi iertată şi în acelaşi timp tămăduită.  


Sursă informaţii: Sfânta Mănăstire Frăsinei - Ctitoria Sf. Calinic, Editura Mănăstirii Frăsinei 2002, prin amabilitatea domnului Gigel Chiazna - www.credo.ro
sus