2006
 Introducere
 Schitul
 Pisania
 Stareţi
 Foto
 Ctitoria Sf. Calinic
 Pravila atonită
  Arhitectura
 Pictura
 Stareţi
 Mănăstirea după 1868
 Schitul azi
 Foto
 
 Legături ortodoxe
 
Mesajul realizatorului
 
 

    Biserica Mănăstirii Frăsinei este construită în formă de cruce, cu o singură turlă centrală sprijinită pe patru arcade ogivale. Păstrează împarţirea clasică cu pridvor, pronaos, naos şi altar. Ca plan şi construcţie se aseamănă cu Catedrala episcopală din Râmnicu Vâlcea.   Arhitect este meşterul Costache.

Pridvorul este deschis, sprijinit pe patru stâlpi din piatră şi lipit de biserică în stil brâncovenesc. Nu posedă bazoreliefuri şi nici nu adăposteşte picturi, ci are o formă simplă, pustnicească. În pridvor se află pictura reprezentând “Adormirea Maicii Domnului” hramul bisericii, dedesubtul căreia se află pisania. Intrarea în biserică se face prin două uşi masive de stejar pe care sunt încrustate numele ctitorului şi anii construcţiei (1860-1863).
Pronaosul este unit cu naosul, delimitarea fiind făcută numai de arcul absidei care începe şi formează în continuare naosul. În pronaos sunt două ferestre mari fără decoraţiuni interioare sau exterioare.
Naosul este larg, încăpător, prevăzut cu două ferestre, iar deasupra se află turla, sprijinită de cei patru pandantivi.
Altarul este situat în absida centrală, având un proscomidiar şi un diaconicon.