2006
 Introducere
 Schitul
 Pisania
 Stareţi
 Foto
 Ctitoria Sf. Calinic
 Pravila atonită
 Arhitectura
 Pictura
 Stareţi
 Mănăstirea după 1868
  Schitul azi
 Foto
 
 Legături ortodoxe
 
Mesajul realizatorului
 
 

     Actualmente Biserica veche a schitului Frăsinei se află în perfectă stare. Ea serveşte ca biserică de cimitir, în jurul ei îngropându-se călugării din mănăstire. Nu se oficiază în ea decât la 24 iunie când se face hramul bisericii. În jur nu se mai află nici o clădire din cele vechi şi nici măcar ruinele fostelor chilii.

     Biserica se află la o distanţă de 200 de metri de noua mănăstire, ctitorită de Sfântul Calinic. În interior păstrează o pictură foarte frumoasă, în stil bizantin. Reţin atenţia scenele Bunei-Vestiri şi Schimbării la Faţă care scot în evidenţă preocuparea de căpetenie a călugărilor pentru rugăciune şi viaţă contemplativă şi o vădită influenţă isihastă. Culorile picturii sunt naturale. Sfinţii au o expresivitate vie, cu contururi pronunţate, care dau locaşului un profund caracter ascetic. La intrarea în biserică se păstrează pisania.